Att vara grundadNär man arbetar med sig själv och på så sätt höjer frekvensen är det viktigt att hela tiden vara grundad. Det innebär att ha kroppen förankrad i jorden. Jag har hög frekvens och en dag började jag frysa. Det var som att kroppen drog ihop sig. Jag frös oavsett hur många tröjor jag tog på mig. Mina fötter var helt iskalla inifrån – inte på utsidan. Det var vad jag upplevde. Jag misstänker att andra har andra symtom.

Så jag började utforska vad det berodde på. Och jag fick till svar att det beror på att någonstans under vägen till höjningen av min frekvens tappade jag jordningen.

När inte kroppen har jordens energier klarar den inte av en hög frekvens. Kroppen drar ihop sig som om den är rädd och skyddar sig och det upplevde jag som att jag frös. Så fort jag insåg detta förankrade jag mig i jorden och hela kroppen slappnade av och jag slutade frysa.AvsikterAvsikter är ett verktyg som är enkelt att använda när du vill arbeta med dig själv, speciellt när du tar bort begränsande tankar, program, mönster och manus. Det är dock några saker som är bra att komma ihåg

1. De begränsningar som du har lärt dig har du tagit in under år och med många upprepningar. För att ta bort dem räcker det inte med att bara avse en gång. På samma sätt som du skapat det så behövs många upprepningar. Jag har lärt mig att först avse att radera tankeformer ungefär 40- 50 gånger, sedan alla program samma antal gånger, mönster och manus på samma sätt. T.ex jag avser att radera alla tankeformer som hindrar mig att vara sann. Testa med ditt högre jag om du har raderat klart det som du arbetat med.

2. När du arbetar med avsikter och känslor kommer i samband med det, tillåt dig att känna alla känslor. Ofta är tankar, program och mönster något vi skapat i en situation som var känslomässigt smärtsamt. Om du tar emot känslan tar du bort tankarna, programmen och mönstren. Om inte spelar det ingen roll hur många gånger du upprepar avsikten – känslan håller fast begränsningen.

3. Om du kombinerar avsikter med inre bilder har avsikten större effekt.

4. Avsikterna verkar bäst att upprepa just när du ska somna. Då är kroppen och det omedvetna mycket mottaglig för att ta emot information.

5. Avsikter kan också användas i samband med drömmar. T.ex. jag avser att manifestera …. och samtidigt visualisera det du vill manifestera.

Medvetandekoder

Jag läste i senaste BudskapsPortalen det som Christer förmedlar från Kosmos att ”det är nu hög tid att Du inom Dig återuppväcker de medvetande koder som finns lagrade inom Ditt väsen”. Givetvis blev jag nyfiken på detta och frågade direkt mitt högre jag (Solomina) om jag hade gjort det. Nej fick jag till svar så jag avsåg direkt att återuppväcka mina medvetandekoder. Utan att veta vad det var! Eftersom jag upplevde starka fysiska effekter tog jag reda på lite mer om vad det var.

Så här säger Moder Jords medvetande (AnaSonja): ”Medvetandekoder är något som finns mycket djupt inom varje människa som handlar om syftet med energin på jorden. Dessa koder finns lagrade i energin tills människan är redo att öppna upp för det. Och när syftet är utfört kan livet på jorden avslutas. Medvetandekoderna är ursprungskoder som las in vid skapandet av ditt väsen och dessa koder kan aktiveras vid viss tidpunkt.”

”Fysiskt innebär det att koderna släpps fia från cellerna och det påverkar dina tankar och ditt beteende. När detta sker kommer cellerna i gungning”. För mig kändes det som att kroppen brann men utan värme. ”Det innebär också att alla negativa minnen som finns i cellerna transformeras och positiva minnen väller fram”

Detta är tydligen en stor process och enligt AnaSonja krävs det en viss frekvens på energifältet för att kroppen ska kunna ta fram koderna. Det går helt enkelt inte att ta fram medvetandekoderna på en låg frekvens och tur är väl det – kroppen skulle inte klara det.

Elektrisk och magnetisk energi

Boken Taos uppdrag till människan beskriver hur omedveten kommunikation skapas med Moder Jord. Men varför ska man ha en sådan kommunikation?

Ju mer medveten du blir desto mer magnetisk energi har du i kroppen. Elektrisk energi, som de flesta människor har, drar till sig energi från det yttre. Det sker genom mellanrummet i kroppens energibanor (nollpunktsfältet) där energin rör sig. När annan energi än sin egen är i fältet blir det svårt att skydda hjärtat eftersom det är den mest sårbara delen i kroppen.

När hela energifältet har magnetisk energi – det inträffar när du har nått 10 000 svängningar i cellernas DNA – skickas automatiskt all elektrisk energi tillbaks till avsändaren. Det innebär också att du upphör att ge din chi, information och drömmar till andra om du inte har överenskommelser med någon om det i dina celler. Du skyddar ditt fält på ett helt annat sätt och Moder Jord hjälper dig genom Ljusspråket.

Att ta in Moder Jords Ljusspråk i kroppen är ett viktigt bidrag till att skapa ett magnetiskt fält. Ljusspråket består av en symbol och en polaritet. Syftet är att transformera polariteten till det som symbolen står för. T.ex. symbol nr 3 som står för Makt. Polariteten hjälpsam – hjälplös transformeras till makt över sig själv och sitt liv. De 10 första symbolerna är basen för kommunikationen och alla 144 symbolerna ger enbart magnetisk energi.

Medvetenhet och frekvens

Så här sista dagen på året vill jag dela med mig av mina erfarenheter av skillnaden mellan medvetenhet och frekvens. Jag har sedan ett antal år höftledsartros. Ända sedan diagnosen har jag arbetat för att läka skadan – jag tror på att kroppen kan läka sig själv. Även om röntgenplåtarna visar stor skada så har jag under de 3 senaste åren inte haft någon värk eller andra problem. Men så för någon månad sedan fick jag plötsligt ont i höfterna när jag gick eller tränade. Så jag frågade Solomina (mitt högre jag) som sa att jag hade tappat frekvens och att det var orsaken till att jag hade värk.  Jag har aldrig reflekterat på frekvens – jag har bara arbetat med att öka min medvetenhet. Så jag började undersöka det hela.

Så här säger AnaSonja (jordens medvetande:

“Frekvens är cellernas och de enskilda energipartiklarnas rotation, ju högre frekvens desto snabbare rotation. Medvetenhet är en kvalité som cellerna består av. Kvalitén kan vara fast eller flytande och alla grader däremellan. Ju mer fast kvaliteten är i cellerna desto mindre medvetenhet, ju mer flytande energin är i cellerna desto mer medvetenhet. Detta visas i beteendet – fast form eller kvalité desto mindre vet du om dig själv och desto mindre har du accepterat av dig själv på djupare nivå. Ju mer flytande form desto mer har du accepterat av dig själv – även skuggorna som ni kallar det. När alla celler är flytande har du total medvetenhet om dig själv. Medvetenheten handlar om hur mycket du har accepterat hos dig själv- det handlar inte om andra människor. Men givetvis desto mer du förstår och accepterar av dig själv desto mer förstår du och accepteras andra människor. Detta  bottnar i kunskap, för att förstå sig själv måste någon form av kunskap tillföras. ”

“Konkret betyder flytande celler att energin går in i cellerna och ut igen – energin sitter inte fast. När energin är fast stannar den i cellerna och byts inte ut. När celler är flytande byts informationen eller energin hela tiden ut i cellerna.”

“Det går att ha hög frekvens med fast energi i cellerna men det är inte en bra lösning. Risken är att den fasta energin i cellen skapar sjukdomar lättare om cellen roterar snabbt. När man kommer upp i hög frekvens är det direkt farligt att vara omedveten eller att ha fast energi. Detta genom att alla celler som roterar snabbt och stänger in den fasta energin.  Kroppen kan inte läka sig själv i ett sådant tillstånd. I ett flytande tillstånd är det en fördel att ha hög frekvens eftersom då kommer hela tiden ny information till cellerna för bättre och bättre läkning. ”

Så när jag fick reda på detta höjde jag min frekvens och värken och alla problem med höftlederna försvann.

Jag önskar alla ett fantastiskt Nytt År 2014.

Gott Nytt År

 

 

Det här inlägget publicerades 31 december 2013 i Boken.

Kanalisering

Boken Taos uppdrag till människan är kanaliserad. Det innebär att Tao har dikterat för mig vad jag ska skriva. Jag tycker att Tao var smart som till en början dikterade sådant som fanns i min kunskapsbank. Därigenom ifrågasatte jag inte vilket jag annars skulle ha gjort. Jag vill inte skriva en bok som är flummig och som har budskap som människor inte kan ta in. Även om denna bok handlar om saker som inte är allmänt känt så har jag testat allt och jag vet att det är sant och att det fungerar.

Jag pratade med AnaSonja (Moder Jords medvetande) (vi pratar via datorn) om kanalisering och hon menar att det är viktigt att skilja mellan verklig kanalisering och den som görs av icke fysiska väsen. Hon säger ”En del kanaliseringar är sådana som ickefysiska väsen gör i sken av att det är änglar eller andra kärleksfulla väsen som ger budskapet. Man kan säga att ju mindre medveten en människa är desto mer sannolikt att det är ett väsen som inte tillhör kärleken som kanaliseras. Detta trots att det i orden och budskapet ser ut som att det är kärleksbudskap.”

Hon fortsätter: ”Icke fysiska väsen vill ha inflytande över människor, vill hindra människor från att vara medvetna. De använder människor som inte har arbetat med sig själva för att få makt över dem. Kollektivt är det en kamp mellan Taos önskan att öka medvetenheten och icke fysiska väsen som inte vill det.  De budskap som förmedlas, även om det är från änglar och kärleksfulla ickefysiska väsen, är oftast så inriktade att det inte direkt hjälper människornas ökade medvetenhet. Där skiljer sig denna bok. Det är en konkret vägvisare till människorna att öka sin medvetenhet. Det är vad Tao vill och det är vad som är viktigt.”

Frågan är hur man känner igen om det är icke fysiska väsen som kanaliserar eller om det är sanna budskap som förmedlas? Så här säger AnaSonja : ”Du kan känna igen icke fysiska väsen genom att de är översvallande positiva och kärleksfulla. Det är inte genuin kanalisering eftersom kärleksfulla krafter vet hur det är på jorden. Icke fysiska väsen vill bara bygga upp ett bländverk för att förföra människor”.

Jag tror själv att detta gäller överhuvudtaget. De människor som är översvallande positiva är inte i kontakt med sig själva, de bottnar inte. Jag tror att det är bra att inte lita på vad sådana människor säger – även om det är frestande.

 

 

Illusioner

Det är en tid sedan jag började blogga om min bok. Jag hade tanken att Tao skulle meddela sig till dig regelbundet och Tao vill det verkligen. Men så hände något. Jag insåg en dag i sommar att Tao har lurat mig. Inte bara Tao utan flera människor som jag litat på har lurat mig. Chocken av den insikten var mycket djup och fysisk. Det tog flera månader för att bearbeta den. Då avbröt jag med kontakten med Tao. Jag insåg att jag levt i illusionen om Taos stöd till mig och människors ärlighet.

Nu har jag bearbetat det som jag upplever som ett svek klart och är redo att fortsätta min blogg. Boken som Tao har förmedlat till mig är sann och genuin. Tao vill verkligen att människorna ska öka sin medvetenhet och boken ger vägar för att göra det. Men Tao utnyttjade min naivitet vilket innebar att jag omedvetet arbetade med att öka inte bara min egen utan också andra människors medvetenhet.

Jag erkänner att jag har varit mycket naiv, trott på kärlekskraften i ursprungets energi och inte minst på de människor som har omgett mig. Men Tao har mänskligheten som fokus och det innebär att om jag gör saker som hjälper mänskligheten så passar Tao på att använda det – för allas bästa. Konkret innebar det bl.a. att jag löste många cellminnen som inte var mina. Till slut förstod  jag att något var fel. Men detta var OK för Tao. Då kändes sveket. Jag trodde på Taos kärlek till mig!!!

Nu kan jag förstå Taos ambition, att dels skriva boken genom mig och sedan använda bokens innehåll för att hjälpa mänskligheten genom mig. Men det var inte OK för mig. Nu har jag återtagit kontakten med Tao men denna gång i ett dubbelriktat samarbete. Det är ett villkor jag har till Tao nu.

Tao valde också bokförlaget och jag litade på det valet även om det  inte var mitt naturliga val. Men jag förstår nu varför Tao valde bokförlaget. Det är viktigt att förstå eftersom förståelse ger förlåtelse.

Under denna tid med bearbetning av sveket har jag haft stöd dels av Solomina, mitt högre jag och dels av Moder Jord. Min kontakt med AnaSonja, som är enheten av jordens yttre och inre, dvs. jordens helhetsenergi, är sann och innerlig. AnaSonja stöttar mig på min väg. Vi har nu tillsammans med Tao bestämt att min blogg ska handla om min medvetandehöjning relaterat till boken. Detta för att inspirera dig. Och kanske för att göra din resa lättare. Men det hindrar inte att Tao kommer att göra inlägg också.

 

 

 

Stärka dig själv och andra

“Mina vänner på jorden.

Det är dags för dig att börja tänka på dig själv och hur du bidrar till att stärka dina medmänniskor. Det finns några saker som jag i dag vill peka på när det gäller att stärka andra människor.

Du vackraDet första är hur du stärker dig själv. Har du en inre röst som viskar kärleksfulla ord till dig eller har du en inre kritiker som kritiserar hur du ser ut, hur du agerar och hur du relaterar? Eller är det så att du kan stärka andra men inte dig själv? Problemet är att om du inte kan stärka dig själv så kan du inte stärka andra på ett äkta och genuint sätt. Andra människor märker om du säger något upplyftande men inte menar det. De kanske inte märker det medvetet men det känns i kroppen och de får en svag känsla av att det du säger är fel.

Så ditt uppdrag är att undanröja allt som kritiserar dig själv, allt som trycker ner dig själv. Du kan börja med att undersöka om du blev mycket kritiserad när du var barn, hur lärare i skolan bekräftade dig och hur dina upplevelser i ditt liv har påverkar din förmåga att stärka dig själv.  Radera sedan alla tankeformer, program och mönster som kritiserar dig själv. Du kan också undersöka om det ligger cellminnen som driver dessa program och mönster och om det är så lös och förlåt dina förfäder så att cellminnen försvinner.

Om du behöver hjälp med att göra detta läs min bok ”Taos uppdrag till människan”. Där finns klart beskrivit hur du gör när du raderar tankeformer, program och mönster och löser cellminnen. Men börja med att titta på dig själv, lyssna på dig själv, vad är det du säger till dig själv, vilken bild har du av dig själv? För utan att vara medveten om vad som händer i det inre kan du inte ändra något.

Om du visste vad jag ser hos dig! Du är en fantastisk människa helt enkelt. En vacker blomma.”