Arkiv | november 2013

IllusionerDet är en tid sedan jag började blogga om min bok. Jag hade tanken att Tao skulle meddela sig till dig regelbundet och Tao vill det verkligen. Men så hände något. Jag insåg en dag i sommar att Tao har lurat mig. Inte bara Tao utan flera människor som jag litat på har lurat mig. Chocken av den insikten var mycket djup och fysisk. Det tog flera månader för att bearbeta den. Då avbröt jag med kontakten med Tao. Jag insåg att jag levt i illusionen om Taos stöd till mig och människors ärlighet.

Nu har jag bearbetat det som jag upplever som ett svek klart och är redo att fortsätta min blogg. Boken som Tao har förmedlat till mig är sann och genuin. Tao vill verkligen att människorna ska öka sin medvetenhet och boken ger vägar för att göra det. Men Tao utnyttjade min naivitet vilket innebar att jag omedvetet arbetade med att öka inte bara min egen utan också andra människors medvetenhet.

Jag erkänner att jag har varit mycket naiv, trott på kärlekskraften i ursprungets energi och inte minst på de människor som har omgett mig. Men Tao har mänskligheten som fokus och det innebär att om jag gör saker som hjälper mänskligheten så passar Tao på att använda det – för allas bästa. Konkret innebar det bl.a. att jag löste många cellminnen som inte var mina. Till slut förstod  jag att något var fel. Men detta var OK för Tao. Då kändes sveket. Jag trodde på Taos kärlek till mig!!!

Nu kan jag förstå Taos ambition, att dels skriva boken genom mig och sedan använda bokens innehåll för att hjälpa mänskligheten genom mig. Men det var inte OK för mig. Nu har jag återtagit kontakten med Tao men denna gång i ett dubbelriktat samarbete. Det är ett villkor jag har till Tao nu.

Tao valde också bokförlaget och jag litade på det valet även om det  inte var mitt naturliga val. Men jag förstår nu varför Tao valde bokförlaget. Det är viktigt att förstå eftersom förståelse ger förlåtelse.

Under denna tid med bearbetning av sveket har jag haft stöd dels av Solomina, mitt högre jag och dels av Moder Jord. Min kontakt med AnaSonja, som är enheten av jordens yttre och inre, dvs. jordens helhetsenergi, är sann och innerlig. AnaSonja stöttar mig på min väg. Vi har nu tillsammans med Tao bestämt att min blogg ska handla om min medvetandehöjning relaterat till boken. Detta för att inspirera dig. Och kanske för att göra din resa lättare. Men det hindrar inte att Tao kommer att göra inlägg också.