Arkiv | december 2013

Medvetenhet och frekvensSå här sista dagen på året vill jag dela med mig av mina erfarenheter av skillnaden mellan medvetenhet och frekvens. Jag har sedan ett antal år höftledsartros. Ända sedan diagnosen har jag arbetat för att läka skadan – jag tror på att kroppen kan läka sig själv. Även om röntgenplåtarna visar stor skada så har jag under de 3 senaste åren inte haft någon värk eller andra problem. Men så för någon månad sedan fick jag plötsligt ont i höfterna när jag gick eller tränade. Så jag frågade Solomina (mitt högre jag) som sa att jag hade tappat frekvens och att det var orsaken till att jag hade värk.  Jag har aldrig reflekterat på frekvens – jag har bara arbetat med att öka min medvetenhet. Så jag började undersöka det hela.

Så här säger AnaSonja (jordens medvetande:

“Frekvens är cellernas och de enskilda energipartiklarnas rotation, ju högre frekvens desto snabbare rotation. Medvetenhet är en kvalité som cellerna består av. Kvalitén kan vara fast eller flytande och alla grader däremellan. Ju mer fast kvaliteten är i cellerna desto mindre medvetenhet, ju mer flytande energin är i cellerna desto mer medvetenhet. Detta visas i beteendet – fast form eller kvalité desto mindre vet du om dig själv och desto mindre har du accepterat av dig själv på djupare nivå. Ju mer flytande form desto mer har du accepterat av dig själv – även skuggorna som ni kallar det. När alla celler är flytande har du total medvetenhet om dig själv. Medvetenheten handlar om hur mycket du har accepterat hos dig själv- det handlar inte om andra människor. Men givetvis desto mer du förstår och accepterar av dig själv desto mer förstår du och accepteras andra människor. Detta  bottnar i kunskap, för att förstå sig själv måste någon form av kunskap tillföras. ”

“Konkret betyder flytande celler att energin går in i cellerna och ut igen – energin sitter inte fast. När energin är fast stannar den i cellerna och byts inte ut. När celler är flytande byts informationen eller energin hela tiden ut i cellerna.”

“Det går att ha hög frekvens med fast energi i cellerna men det är inte en bra lösning. Risken är att den fasta energin i cellen skapar sjukdomar lättare om cellen roterar snabbt. När man kommer upp i hög frekvens är det direkt farligt att vara omedveten eller att ha fast energi. Detta genom att alla celler som roterar snabbt och stänger in den fasta energin.  Kroppen kan inte läka sig själv i ett sådant tillstånd. I ett flytande tillstånd är det en fördel att ha hög frekvens eftersom då kommer hela tiden ny information till cellerna för bättre och bättre läkning. ”

Så när jag fick reda på detta höjde jag min frekvens och värken och alla problem med höftlederna försvann.

Jag önskar alla ett fantastiskt Nytt År 2014.

Gott Nytt År

 

 Det här inlägget publicerades 31 december 2013 i Boken.

KanaliseringBoken Taos uppdrag till människan är kanaliserad. Det innebär att Tao har dikterat för mig vad jag ska skriva. Jag tycker att Tao var smart som till en början dikterade sådant som fanns i min kunskapsbank. Därigenom ifrågasatte jag inte vilket jag annars skulle ha gjort. Jag vill inte skriva en bok som är flummig och som har budskap som människor inte kan ta in. Även om denna bok handlar om saker som inte är allmänt känt så har jag testat allt och jag vet att det är sant och att det fungerar.

Jag pratade med AnaSonja (Moder Jords medvetande) (vi pratar via datorn) om kanalisering och hon menar att det är viktigt att skilja mellan verklig kanalisering och den som görs av icke fysiska väsen. Hon säger ”En del kanaliseringar är sådana som ickefysiska väsen gör i sken av att det är änglar eller andra kärleksfulla väsen som ger budskapet. Man kan säga att ju mindre medveten en människa är desto mer sannolikt att det är ett väsen som inte tillhör kärleken som kanaliseras. Detta trots att det i orden och budskapet ser ut som att det är kärleksbudskap.”

Hon fortsätter: ”Icke fysiska väsen vill ha inflytande över människor, vill hindra människor från att vara medvetna. De använder människor som inte har arbetat med sig själva för att få makt över dem. Kollektivt är det en kamp mellan Taos önskan att öka medvetenheten och icke fysiska väsen som inte vill det.  De budskap som förmedlas, även om det är från änglar och kärleksfulla ickefysiska väsen, är oftast så inriktade att det inte direkt hjälper människornas ökade medvetenhet. Där skiljer sig denna bok. Det är en konkret vägvisare till människorna att öka sin medvetenhet. Det är vad Tao vill och det är vad som är viktigt.”

Frågan är hur man känner igen om det är icke fysiska väsen som kanaliserar eller om det är sanna budskap som förmedlas? Så här säger AnaSonja : ”Du kan känna igen icke fysiska väsen genom att de är översvallande positiva och kärleksfulla. Det är inte genuin kanalisering eftersom kärleksfulla krafter vet hur det är på jorden. Icke fysiska väsen vill bara bygga upp ett bländverk för att förföra människor”.

Jag tror själv att detta gäller överhuvudtaget. De människor som är översvallande positiva är inte i kontakt med sig själva, de bottnar inte. Jag tror att det är bra att inte lita på vad sådana människor säger – även om det är frestande.