Arkiv | januari 2014

MedvetandekoderJag läste i senaste BudskapsPortalen det som Christer förmedlar från Kosmos att ”det är nu hög tid att Du inom Dig återuppväcker de medvetande koder som finns lagrade inom Ditt väsen”. Givetvis blev jag nyfiken på detta och frågade direkt mitt högre jag (Solomina) om jag hade gjort det. Nej fick jag till svar så jag avsåg direkt att återuppväcka mina medvetandekoder. Utan att veta vad det var! Eftersom jag upplevde starka fysiska effekter tog jag reda på lite mer om vad det var.

Så här säger Moder Jords medvetande (AnaSonja): ”Medvetandekoder är något som finns mycket djupt inom varje människa som handlar om syftet med energin på jorden. Dessa koder finns lagrade i energin tills människan är redo att öppna upp för det. Och när syftet är utfört kan livet på jorden avslutas. Medvetandekoderna är ursprungskoder som las in vid skapandet av ditt väsen och dessa koder kan aktiveras vid viss tidpunkt.”

”Fysiskt innebär det att koderna släpps fia från cellerna och det påverkar dina tankar och ditt beteende. När detta sker kommer cellerna i gungning”. För mig kändes det som att kroppen brann men utan värme. ”Det innebär också att alla negativa minnen som finns i cellerna transformeras och positiva minnen väller fram”

Detta är tydligen en stor process och enligt AnaSonja krävs det en viss frekvens på energifältet för att kroppen ska kunna ta fram koderna. Det går helt enkelt inte att ta fram medvetandekoderna på en låg frekvens och tur är väl det – kroppen skulle inte klara det.Elektrisk och magnetisk energiBoken Taos uppdrag till människan beskriver hur omedveten kommunikation skapas med Moder Jord. Men varför ska man ha en sådan kommunikation?

Ju mer medveten du blir desto mer magnetisk energi har du i kroppen. Elektrisk energi, som de flesta människor har, drar till sig energi från det yttre. Det sker genom mellanrummet i kroppens energibanor (nollpunktsfältet) där energin rör sig. När annan energi än sin egen är i fältet blir det svårt att skydda hjärtat eftersom det är den mest sårbara delen i kroppen.

När hela energifältet har magnetisk energi – det inträffar när du har nått 10 000 svängningar i cellernas DNA – skickas automatiskt all elektrisk energi tillbaks till avsändaren. Det innebär också att du upphör att ge din chi, information och drömmar till andra om du inte har överenskommelser med någon om det i dina celler. Du skyddar ditt fält på ett helt annat sätt och Moder Jord hjälper dig genom Ljusspråket.

Att ta in Moder Jords Ljusspråk i kroppen är ett viktigt bidrag till att skapa ett magnetiskt fält. Ljusspråket består av en symbol och en polaritet. Syftet är att transformera polariteten till det som symbolen står för. T.ex. symbol nr 3 som står för Makt. Polariteten hjälpsam – hjälplös transformeras till makt över sig själv och sitt liv. De 10 första symbolerna är basen för kommunikationen och alla 144 symbolerna ger enbart magnetisk energi.