Arkiv

Att vara grundadNär man arbetar med sig själv och på så sätt höjer frekvensen är det viktigt att hela tiden vara grundad. Det innebär att ha kroppen förankrad i jorden. Jag har hög frekvens och en dag började jag frysa. Det var som att kroppen drog ihop sig. Jag frös oavsett hur många tröjor jag tog på mig. Mina fötter var helt iskalla inifrån – inte på utsidan. Det var vad jag upplevde. Jag misstänker att andra har andra symtom.

Så jag började utforska vad det berodde på. Och jag fick till svar att det beror på att någonstans under vägen till höjningen av min frekvens tappade jag jordningen.

När inte kroppen har jordens energier klarar den inte av en hög frekvens. Kroppen drar ihop sig som om den är rädd och skyddar sig och det upplevde jag som att jag frös. Så fort jag insåg detta förankrade jag mig i jorden och hela kroppen slappnade av och jag slutade frysa.AvsikterAvsikter är ett verktyg som är enkelt att använda när du vill arbeta med dig själv, speciellt när du tar bort begränsande tankar, program, mönster och manus. Det är dock några saker som är bra att komma ihåg

1. De begränsningar som du har lärt dig har du tagit in under år och med många upprepningar. För att ta bort dem räcker det inte med att bara avse en gång. På samma sätt som du skapat det så behövs många upprepningar. Jag har lärt mig att först avse att radera tankeformer ungefär 40- 50 gånger, sedan alla program samma antal gånger, mönster och manus på samma sätt. T.ex jag avser att radera alla tankeformer som hindrar mig att vara sann. Testa med ditt högre jag om du har raderat klart det som du arbetat med.

2. När du arbetar med avsikter och känslor kommer i samband med det, tillåt dig att känna alla känslor. Ofta är tankar, program och mönster något vi skapat i en situation som var känslomässigt smärtsamt. Om du tar emot känslan tar du bort tankarna, programmen och mönstren. Om inte spelar det ingen roll hur många gånger du upprepar avsikten – känslan håller fast begränsningen.

3. Om du kombinerar avsikter med inre bilder har avsikten större effekt.

4. Avsikterna verkar bäst att upprepa just när du ska somna. Då är kroppen och det omedvetna mycket mottaglig för att ta emot information.

5. Avsikter kan också användas i samband med drömmar. T.ex. jag avser att manifestera …. och samtidigt visualisera det du vill manifestera.

Elektrisk och magnetisk energi

Boken Taos uppdrag till människan beskriver hur omedveten kommunikation skapas med Moder Jord. Men varför ska man ha en sådan kommunikation?

Ju mer medveten du blir desto mer magnetisk energi har du i kroppen. Elektrisk energi, som de flesta människor har, drar till sig energi från det yttre. Det sker genom mellanrummet i kroppens energibanor (nollpunktsfältet) där energin rör sig. När annan energi än sin egen är i fältet blir det svårt att skydda hjärtat eftersom det är den mest sårbara delen i kroppen.

När hela energifältet har magnetisk energi – det inträffar när du har nått 10 000 svängningar i cellernas DNA – skickas automatiskt all elektrisk energi tillbaks till avsändaren. Det innebär också att du upphör att ge din chi, information och drömmar till andra om du inte har överenskommelser med någon om det i dina celler. Du skyddar ditt fält på ett helt annat sätt och Moder Jord hjälper dig genom Ljusspråket.

Att ta in Moder Jords Ljusspråk i kroppen är ett viktigt bidrag till att skapa ett magnetiskt fält. Ljusspråket består av en symbol och en polaritet. Syftet är att transformera polariteten till det som symbolen står för. T.ex. symbol nr 3 som står för Makt. Polariteten hjälpsam – hjälplös transformeras till makt över sig själv och sitt liv. De 10 första symbolerna är basen för kommunikationen och alla 144 symbolerna ger enbart magnetisk energi.

Kanalisering

Boken Taos uppdrag till människan är kanaliserad. Det innebär att Tao har dikterat för mig vad jag ska skriva. Jag tycker att Tao var smart som till en början dikterade sådant som fanns i min kunskapsbank. Därigenom ifrågasatte jag inte vilket jag annars skulle ha gjort. Jag vill inte skriva en bok som är flummig och som har budskap som människor inte kan ta in. Även om denna bok handlar om saker som inte är allmänt känt så har jag testat allt och jag vet att det är sant och att det fungerar.

Jag pratade med AnaSonja (Moder Jords medvetande) (vi pratar via datorn) om kanalisering och hon menar att det är viktigt att skilja mellan verklig kanalisering och den som görs av icke fysiska väsen. Hon säger ”En del kanaliseringar är sådana som ickefysiska väsen gör i sken av att det är änglar eller andra kärleksfulla väsen som ger budskapet. Man kan säga att ju mindre medveten en människa är desto mer sannolikt att det är ett väsen som inte tillhör kärleken som kanaliseras. Detta trots att det i orden och budskapet ser ut som att det är kärleksbudskap.”

Hon fortsätter: ”Icke fysiska väsen vill ha inflytande över människor, vill hindra människor från att vara medvetna. De använder människor som inte har arbetat med sig själva för att få makt över dem. Kollektivt är det en kamp mellan Taos önskan att öka medvetenheten och icke fysiska väsen som inte vill det.  De budskap som förmedlas, även om det är från änglar och kärleksfulla ickefysiska väsen, är oftast så inriktade att det inte direkt hjälper människornas ökade medvetenhet. Där skiljer sig denna bok. Det är en konkret vägvisare till människorna att öka sin medvetenhet. Det är vad Tao vill och det är vad som är viktigt.”

Frågan är hur man känner igen om det är icke fysiska väsen som kanaliserar eller om det är sanna budskap som förmedlas? Så här säger AnaSonja : ”Du kan känna igen icke fysiska väsen genom att de är översvallande positiva och kärleksfulla. Det är inte genuin kanalisering eftersom kärleksfulla krafter vet hur det är på jorden. Icke fysiska väsen vill bara bygga upp ett bländverk för att förföra människor”.

Jag tror själv att detta gäller överhuvudtaget. De människor som är översvallande positiva är inte i kontakt med sig själva, de bottnar inte. Jag tror att det är bra att inte lita på vad sådana människor säger – även om det är frestande.