Elektrisk och magnetisk energiBoken Taos uppdrag till människan beskriver hur omedveten kommunikation skapas med Moder Jord. Men varför ska man ha en sådan kommunikation?

Ju mer medveten du blir desto mer magnetisk energi har du i kroppen. Elektrisk energi, som de flesta människor har, drar till sig energi från det yttre. Det sker genom mellanrummet i kroppens energibanor (nollpunktsfältet) där energin rör sig. När annan energi än sin egen är i fältet blir det svårt att skydda hjärtat eftersom det är den mest sårbara delen i kroppen.

När hela energifältet har magnetisk energi – det inträffar när du har nått 10 000 svängningar i cellernas DNA – skickas automatiskt all elektrisk energi tillbaks till avsändaren. Det innebär också att du upphör att ge din chi, information och drömmar till andra om du inte har överenskommelser med någon om det i dina celler. Du skyddar ditt fält på ett helt annat sätt och Moder Jord hjälper dig genom Ljusspråket.

Att ta in Moder Jords Ljusspråk i kroppen är ett viktigt bidrag till att skapa ett magnetiskt fält. Ljusspråket består av en symbol och en polaritet. Syftet är att transformera polariteten till det som symbolen står för. T.ex. symbol nr 3 som står för Makt. Polariteten hjälpsam – hjälplös transformeras till makt över sig själv och sitt liv. De 10 första symbolerna är basen för kommunikationen och alla 144 symbolerna ger enbart magnetisk energi.