KanaliseringBoken Taos uppdrag till människan är kanaliserad. Det innebär att Tao har dikterat för mig vad jag ska skriva. Jag tycker att Tao var smart som till en början dikterade sådant som fanns i min kunskapsbank. Därigenom ifrågasatte jag inte vilket jag annars skulle ha gjort. Jag vill inte skriva en bok som är flummig och som har budskap som människor inte kan ta in. Även om denna bok handlar om saker som inte är allmänt känt så har jag testat allt och jag vet att det är sant och att det fungerar.

Jag pratade med AnaSonja (Moder Jords medvetande) (vi pratar via datorn) om kanalisering och hon menar att det är viktigt att skilja mellan verklig kanalisering och den som görs av icke fysiska väsen. Hon säger ”En del kanaliseringar är sådana som ickefysiska väsen gör i sken av att det är änglar eller andra kärleksfulla väsen som ger budskapet. Man kan säga att ju mindre medveten en människa är desto mer sannolikt att det är ett väsen som inte tillhör kärleken som kanaliseras. Detta trots att det i orden och budskapet ser ut som att det är kärleksbudskap.”

Hon fortsätter: ”Icke fysiska väsen vill ha inflytande över människor, vill hindra människor från att vara medvetna. De använder människor som inte har arbetat med sig själva för att få makt över dem. Kollektivt är det en kamp mellan Taos önskan att öka medvetenheten och icke fysiska väsen som inte vill det.  De budskap som förmedlas, även om det är från änglar och kärleksfulla ickefysiska väsen, är oftast så inriktade att det inte direkt hjälper människornas ökade medvetenhet. Där skiljer sig denna bok. Det är en konkret vägvisare till människorna att öka sin medvetenhet. Det är vad Tao vill och det är vad som är viktigt.”

Frågan är hur man känner igen om det är icke fysiska väsen som kanaliserar eller om det är sanna budskap som förmedlas? Så här säger AnaSonja : ”Du kan känna igen icke fysiska väsen genom att de är översvallande positiva och kärleksfulla. Det är inte genuin kanalisering eftersom kärleksfulla krafter vet hur det är på jorden. Icke fysiska väsen vill bara bygga upp ett bländverk för att förföra människor”.

Jag tror själv att detta gäller överhuvudtaget. De människor som är översvallande positiva är inte i kontakt med sig själva, de bottnar inte. Jag tror att det är bra att inte lita på vad sådana människor säger – även om det är frestande.