Medvetenhet och frekvensSå här sista dagen på året vill jag dela med mig av mina erfarenheter av skillnaden mellan medvetenhet och frekvens. Jag har sedan ett antal år höftledsartros. Ända sedan diagnosen har jag arbetat för att läka skadan – jag tror på att kroppen kan läka sig själv. Även om röntgenplåtarna visar stor skada så har jag under de 3 senaste åren inte haft någon värk eller andra problem. Men så för någon månad sedan fick jag plötsligt ont i höfterna när jag gick eller tränade. Så jag frågade Solomina (mitt högre jag) som sa att jag hade tappat frekvens och att det var orsaken till att jag hade värk.  Jag har aldrig reflekterat på frekvens – jag har bara arbetat med att öka min medvetenhet. Så jag började undersöka det hela.

Så här säger AnaSonja (jordens medvetande:

“Frekvens är cellernas och de enskilda energipartiklarnas rotation, ju högre frekvens desto snabbare rotation. Medvetenhet är en kvalité som cellerna består av. Kvalitén kan vara fast eller flytande och alla grader däremellan. Ju mer fast kvaliteten är i cellerna desto mindre medvetenhet, ju mer flytande energin är i cellerna desto mer medvetenhet. Detta visas i beteendet – fast form eller kvalité desto mindre vet du om dig själv och desto mindre har du accepterat av dig själv på djupare nivå. Ju mer flytande form desto mer har du accepterat av dig själv – även skuggorna som ni kallar det. När alla celler är flytande har du total medvetenhet om dig själv. Medvetenheten handlar om hur mycket du har accepterat hos dig själv- det handlar inte om andra människor. Men givetvis desto mer du förstår och accepterar av dig själv desto mer förstår du och accepteras andra människor. Detta  bottnar i kunskap, för att förstå sig själv måste någon form av kunskap tillföras. ”

“Konkret betyder flytande celler att energin går in i cellerna och ut igen – energin sitter inte fast. När energin är fast stannar den i cellerna och byts inte ut. När celler är flytande byts informationen eller energin hela tiden ut i cellerna.”

“Det går att ha hög frekvens med fast energi i cellerna men det är inte en bra lösning. Risken är att den fasta energin i cellen skapar sjukdomar lättare om cellen roterar snabbt. När man kommer upp i hög frekvens är det direkt farligt att vara omedveten eller att ha fast energi. Detta genom att alla celler som roterar snabbt och stänger in den fasta energin.  Kroppen kan inte läka sig själv i ett sådant tillstånd. I ett flytande tillstånd är det en fördel att ha hög frekvens eftersom då kommer hela tiden ny information till cellerna för bättre och bättre läkning. ”

Så när jag fick reda på detta höjde jag min frekvens och värken och alla problem med höftlederna försvann.

Jag önskar alla ett fantastiskt Nytt År 2014.

Gott Nytt År