Taggarkiv | nya tankar

MedvetandekoderJag läste i senaste BudskapsPortalen det som Christer förmedlar från Kosmos att ”det är nu hög tid att Du inom Dig återuppväcker de medvetande koder som finns lagrade inom Ditt väsen”. Givetvis blev jag nyfiken på detta och frågade direkt mitt högre jag (Solomina) om jag hade gjort det. Nej fick jag till svar så jag avsåg direkt att återuppväcka mina medvetandekoder. Utan att veta vad det var! Eftersom jag upplevde starka fysiska effekter tog jag reda på lite mer om vad det var.

Så här säger Moder Jords medvetande (AnaSonja): ”Medvetandekoder är något som finns mycket djupt inom varje människa som handlar om syftet med energin på jorden. Dessa koder finns lagrade i energin tills människan är redo att öppna upp för det. Och när syftet är utfört kan livet på jorden avslutas. Medvetandekoderna är ursprungskoder som las in vid skapandet av ditt väsen och dessa koder kan aktiveras vid viss tidpunkt.”

”Fysiskt innebär det att koderna släpps fia från cellerna och det påverkar dina tankar och ditt beteende. När detta sker kommer cellerna i gungning”. För mig kändes det som att kroppen brann men utan värme. ”Det innebär också att alla negativa minnen som finns i cellerna transformeras och positiva minnen väller fram”

Detta är tydligen en stor process och enligt AnaSonja krävs det en viss frekvens på energifältet för att kroppen ska kunna ta fram koderna. Det går helt enkelt inte att ta fram medvetandekoderna på en låg frekvens och tur är väl det – kroppen skulle inte klara det.